9.11.2017 15:50 Laki tieliikenteen yrittäjäkuljettajien työajan säätelystä voimaan 1.6.2013 alkaen (21.5.2013) Uudessa laissa tieliikenteen joukko- ja tavaraliikenteen yrittäjäkuljettajille (349/2013) määritellään viikoittainen enimmäistyöaika, tauot ja yötyöt tieliikenteessä. Laki sisältää myös määräykset...
9.11.2017 15:49 Monissa koneiden ohjekirjoissa puutteita melutiedoissa (21.5.2013) Suomen työsuojeluviranomaiset osallistuivat vuosina 2009-2012 eurooppaliseen Normad-konemeluhankkeeseen. Tavoitteena oli selvittää, annetaanko koneiden ohjekirjoissa melutiedot lainsäädännön...
9.11.2017 15:48 Henkilönostinten valtakunnallinen valvontahanke (25.4.2013) Henkilönostinten valtakunnallisen valvontahankkeen tavoitteena on parantaa käyttöasetuksessa 403/2008 määrättyjen henkilönostolaitteiden tarkastusten laatua. Valvonta kohdistuu erityisesti...
9.11.2017 15:46 Hankeraportti: Kuulosuojaimet eivät saa haitata kuulemista (10.1.2013) Meluvammojen torjunnassa on tärkeätä valita kuulosuojaimet, jotka haittaavat mahdollisimman vähän kuulemista voimakkaassa taustamelussa. Työterveyshuollon on osallistuttava aktiivisesti suojainten...
9.11.2017 15:44 Suomen laki verkossa Maksuton lakipalvelu. Palvelu sisältää tuhansia selkokielisiä lakiartikkeleita eri aihealueista sekä lakihenkisen keskustelupalstan. Suomen laki verkossa
9.11.2017 15:40 Kaiteet kuntoon rakennustyömailla Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tarkastajat valvovat kesän aikana tehostetusti rakennustyömaiden putoamissuojauksia Varsinais-Suomessa. Putoamistapaturmat aiheuttavat...
6.11.2017 20:34 Finlex-tietopankki Finlex-tietopankista löydät ajantasaisen säädöstiedon. FINLEX ® - Valtion säädöstietopankki
12.5.2017 07:37 Rakennuskonepäivät 2011 Puhdas ja turvallinen saneeraustyömaa, esimerkkejä hyvistä ratkaisuista. Pertti Pasanen Ympäristötieteen laitos. Pölyhaittojen hallinta rakennusalalla Pölyntorjuntaratkaisut rakennustyömaille. Sami...