Tietopankki

10.11.2017 06:37
Kaikki markkinoilla olevat nostoapuvälineet eivät vastaa koneasetuksen 400/2008 turvallisuusvaatimuksia. Etelä-Suomen aluehallintaviraston työsuojelun vastuualue suunnitteli ja toteutti vuoden 2014 aikana yhdessä muiden vastuualuiden kanssa valtakunnallisen nostoapuvälineiden valvontaohjelman...lue lisää
9.11.2017 15:59
Torninosturiohjeet 2014 on uudistetut ohjeet torninosturien käytöstä ja tarkastuksista. Torninosturiohjeet 2014 on laadittu Rakennuskonepäälliköt ry:n, Rakennusliitto ry:n ja Talonrakennusteollisuus ry:n yhteistyönä. Ohjeiden pohjana on työturvallisuuslaki ja torninostureiden käyttöön liittyvät...lue lisää
9.11.2017 15:58
Teknisen Kaupan ja Palveluiden Yhdistys ry on avannut Rakennuskoneiden tietopankin 21.5.2014. Tietopankkiin on koottu maksutta koko rakennusalan käyttöön rakentamisen parhaita käytäntöjä. Ytimessä ovat rakennuskoneet, -kalustot ja järjestelmät. Rakennuskoneiden tietopankki löytyy osoitteesta: www...lue lisää
9.11.2017 15:57
Suurten työmaiden työturvallisuus on parantunut vuosi vuodelta. Tulokset näkyvät laskevina tapaturmataajuuksina. Rakennusalan palkansaajien työpaikkatapaturmataajuus on laskenut vuosina 2005-2012 noin 20%. Rakennustyö painottuu suuriin kohteisiin, arviolta 75-80% tehdään niin sanotuilla "isoilla...lue lisää
9.11.2017 15:51
Rakennuskoneiden ja -kaluston vuokraustoiminnan volyymi kääntyy tänä vuonna Forecon Oy:n ennusteen mukaan 3 % ja ensi vuonna 5 % kasvuun. Lehdistötiedoite 20.2.2014 Tekninen kauppalue lisää
9.11.2017 15:50
Uudessa laissa tieliikenteen joukko- ja tavaraliikenteen yrittäjäkuljettajille (349/2013) määritellään viikoittainen enimmäistyöaika, tauot ja yötyöt tieliikenteessä. Laki sisältää myös määräykset yrittäjäkuljettajan työajan kirjanpitovelvollisuudesta tai muusta työajan luotettavasta selvityksestä...lue lisää
9.11.2017 15:49
Suomen työsuojeluviranomaiset osallistuivat vuosina 2009-2012 eurooppaliseen Normad-konemeluhankkeeseen. Tavoitteena oli selvittää, annetaanko koneiden ohjekirjoissa melutiedot lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Hanke kohdistui vuosina 2000-2010 valmistettuihin koneisiin. Melutiedot...lue lisää
9.11.2017 15:48
Henkilönostinten valtakunnallisen valvontahankkeen tavoitteena on parantaa käyttöasetuksessa 403/2008 määrättyjen henkilönostolaitteiden tarkastusten laatua. Valvonta kohdistuu erityisesti laitetarkastajien tekemien arviointiin. Tavoitteena on myös kiinnittää huomiota siihen, ovatko tarkastajat...lue lisää
9.11.2017 15:46
Meluvammojen torjunnassa on tärkeätä valita kuulosuojaimet, jotka haittaavat mahdollisimman vähän kuulemista voimakkaassa taustamelussa. Työterveyshuollon on osallistuttava aktiivisesti suojainten valintaan. Työterveyshuollon on arvioitava suojainten käyttäjien kuuloa sekä suojainten vaikutusta...lue lisää
9.11.2017 15:44
Maksuton lakipalvelu. Palvelu sisältää tuhansia selkokielisiä lakiartikkeleita eri aihealueista sekä lakihenkisen keskustelupalstan. Suomen laki verkossalue lisää